Tree of life (Livets träd)

Tree of life (livets träd) är en förhistorisk symbol som återfinns i både mayakulturen, kelterna, inom den buddistiska tron och i den nordiska mytologin. Symbolen är kopplad till både religion, filosofi och andlighet.

Eftersom livets träd förekommer i så många vitt skilda kulturer och folk så är inte betydelsen nödvändigtvis helt identisk men några av betydelserna för livets träd är att vi har rötterna i den fysiska verkligheten, att allting hänger samman i universum och att vi strävar uppåt (likt trädet mot himlen). Vi har både en koppling till jorden och en strävan uppåt.

Livets träd är även en symbol för pånyttfödnad. Precis som att trädet tappar löven på hösten och får nya knoppar och blad på våren så står trädets livscykel i relation till oss – vi kan också ha perioder av både mörker och ljus, död och födsel.

Livets träd smycken (halsband, örhänge, berlock)